Onze school, hoe we begonnen en waar we nu staan.

De school is begonnen in de garage van onze lerares Marian Minnah. Dit was een kleine ruimte maar toendertijd  een prima locatie om de leerlingen les te geven.  Maar vanaf het begin wisten wij dat de garage was bedoeld voor tijdelijk gebruik. Immers had onze lerares de hele dag door leerlingen rond haar huis, waardoor haar privacy aangetast werd. Ook wisten we dat de locatie niet groot genoeg was. Door de kleine ruimte zaten leerlingen redelijk dicht op elkaar waardoor de beschikbare werkruimte beperkt was.

De school in de garage

De school zoals hij was, bij de lerares in de garage

De oude locatie in de garage

De oude locatie in de garage

Daarom werd besloten om op zoek te gaan naar een beter alternatief. En dat is gelukt.  We hebben een stuk land kunnen aankopen voor de bouw van een grotere huisvesting. Onze wens was dat deze school uit diverse ruimtes zou bestaan zoals een klaslokaal, een lokaal waar workshops gehouden kunnen worden, een opslagruimte en een voorziening voor een keuken en toilet.

Een impressie van de bouw

Inmiddels hebben de leerlingen hun intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw en kunnen ze hier de opleiding voortzetten. Helemaal klaar is de school nog niet, maar er kan in ieder geval les gegeven worden.  Financiële middelen ontbreken om de ruimtes onder te verdelen in een leslokaal en een lokaal voor de workshops. Wij hopen dit in de toekomst nog te kunnen realiseren en zullen u met nieuwsberichten op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

U zult begrijpen dat elke donatie om dit einddoel te kunnen realiseren meer dan welkom is. Doneren kan eenvoudig via deze link

Gerelateerd