Eindelijk maar toch hebben de meisjes de mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet. Ze hoeven niet meer naar een afgelegen plekje om daar hun behoefte te doen. We hebben dit project kunnen realiseren door de donaties die gegeven zijn door familie, vrienden en kennissen bij de uitvaart van Thony Rodenburg. We zijn iedereen dankbaar die ons middels deze giften geholpen heeft om deze wens uit te te laten komen.

Gerelateerd